Aikuissosiaalityön ja työikäisten palveluiden näkyvyys sote-uudistuksen internetsivuilla

Aikuissosiaalityö ja työikäisten palvelut eivät ole keskiössä maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksessa. Tämän voi päätellä maakuntien sote-uudistuksen internetsivuja tarkastelemalla. Uudistuksessa on huomio kiinnittynyt enemmän lasten, nuorten, perheiden sekä ikäihmisten palveluihin. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden kohdentuminen juuri näihin teemoihin (Lape ja I&O[1]). Osassa maakuntia aikuissosiaalityö ja…

Jatka lukemista →