Ratkaisukeskeisyydestä voimaa sosiaalityöhön ja ohjaukseen

Miltä kuulostaa asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus, tulevaisuussuuntautuneisuus, poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen, optimistisuus, toiveikkuus, yhteistyö ja myönteinen palaute? Voisivatko nämä terapiamaailmasta tutut käytännöt hyödyttää myös sosiaalialan työtä? Kyse on ratkaisukeskeisestä työotteesta, jonka teoriatausta rakentuu sosiaalisen konstruktionismin, systeemiteorian ja perheterapian varaan ja joka juontaa juurensa Milwaukeen perheterapiakeskukseen (Brief Therapy Center). Lähtökohdiltaan ja ajattelutavaltaan se…

Jatka lukemista →