Kokemusohjaus kokemustietoon pohjautuvana asiantuntijuutena

Minulla oli ilo tehdä Jyväskylän yliopistoon syksyllä 2018 sosiaalityön pro gradu -tutkielmani kokemusohjauksesta, joka on Lahdessa Soteho -kehittämisryhmän kehittämä ja kolmeen otteeseen eri tahojen kanssa pilotoitu työmuoto. Yhteistyötä on palvelupiloteissa aiemmin tehty psykiatrian päiväpolin sekä Mielenterveyden keskusliiton sopeutumisvalmennuksen kanssa. Pro gradu -tutkielmani keskittyi erityisesti kolmanteen, PRO SOS -hankkeessa pilotoituun kokeiluun,…

Jatka lukemista →

Porukalla leffoja katsomalla eteenpäin elämässä

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Essi Rakkolainen ja Maria Tuomi tuottivat opinnäytetyönsä ohessa oppaan nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnasta, jossa elokuvien yhdessä katsomista ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen vahvistetaan osallistujien sosiaalista toimintakykyä. Essi ja Maria kertovat toimintamallin synnyttävän asiakkaiden välistä dialogia, joka poistaa hallinnollista näkökulmaa heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Myös hiljaiset ryhmäläiset avautuvat, kun…

Jatka lukemista →