Ajankohtaista

Pelitarina sosiaalityön välineenä

Pelitarina on voimavaralähtöinen menetelmä asiakkaan elämäntarinan avaamiseen ja sosiaalialan asiakastyössä. Tutustu ja ota käyttöön!

http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/ajankohtaista/pro_sos_ylpeana_esittaa_pelitarina_sosiaalityon_valineena_-opas_ja_toimintamallikuvaus_on_julkaistu.8107.news

Mikä on Kela-kunta -yhteistoimintamalli? Katso video!

Hankkeen 10:n kärkiteeman listalta löytyy kunta-Kela yhteistyön kehittäminen. Käy katsomassa uunituore video, joka kertoo Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamallin kehittämisestä.

https://www.youtube.com/watch?v=tBXsPaBoTA8

SAMARBETSMODELL FÖR SOCIALARBETE MELLAN FPA OCH KOMMUNER version 1.0

Nu också på svenska.

Samarbetsmodell på svenska

 

 

 

 

 

KELAN JA KUNNAN SOSIAALITYÖN YHTEISTOIMINTAMALLI versio 1.0

PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin. Malli kuvaa Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palvelemiseksi laadukkaasti. Malli on suositus Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyöstä ja se on tarkoitettu työvälineeksi kuntiin ja Kelaan. Mallissa on ennakoitu mahdollisen Sote-maakunta -uudistuksen vaikutuksia palvelujärjestelmiin. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin.

KELA-KUNTA Yhteistoimintamalli

HS: Vieraskynä
Aikuissosiaalityö ei saa unohtua uudistuksissa
Työttömyysturvan aktiivimalli lisää luultavasti aikuissosiaalityön tarvetta.

PRO SOS-hanke ja Kuntaliitto kokosivat yhteen maakunnallisen aikuissosiaalityön valmistelijoita koko maasta. Ryhmän ensimmäisen tapaamisen pohjalta hankkeen erityisasiantuntija Minna Zechner kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynä-tekstin, joka on luettavissa täällä: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005636554.html

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet

Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Aikuisten parissa tehtävää sosiaalialan työtä koskevassa ennakointihankkeessa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin Opetushallituksessa kehitettyä VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Työn uusjako. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017

Hankkeen tavoitteena oli kuvata, selittää ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistamista ja tehostamisesta. Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi systemoitua kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi, empiirinen kysely, asiantuntijahaastattelu sekä rekisteritutkimus.

1.0 PDF (754kt)

PRO SOS -hankkeen nettisivut julkaistu.

Sivuiltamme löydät tietoa hankkeestamme, sekä eri osahankkeiden esittelyt. Tietopankkiin koostamme jatkossa hankeen aikaansaannokset ja blogista voit seurata kuulumisia.