Kelan ja kunnan (sosiaalityö) yhteistyö

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan ratkaistavaksi synnytti uudenlaisen toimintaympäristön, joka entistä vahvemmin edellyttää Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä asiakkaan palvelemiseksi. Laadukkaan palvelun toteuttamiseksi käynnistettiin kehittämisryhmä, joka on pyrkinyt löytämään ratkaisuja, joilla turvataan yhteinen laadukas palveluprosessi toimeentulotukiasiakkaalle, kirkastetaan Kelan ja sosiaalityön välistä työnjakoa ja joilla varmistetaan asiakkaiden ohjautuminen tarvittaessa kuntien sosiaalityöhön.

Yhteistoimintaa on kuvattu yhteistoimintamallissa (versio 1.0) asiakkaan polkuna palvelussa. Mallin myötä on syntynyt myös useita erilaisia kehittämiskokeiluja ja uudenlaista yhteistyötä eri puolille Suomea. Kehittämistyön kautta hankkeessa tavoitellaan malliversiota 2.0.

Valmiit tuotokset:

KELA-KUNTA Yhteistoimintamalli

 

 

 

Samarbetsmodell på svenska

 

 

 

Video Yhteistoimintamallista (kesto 7.08)

 

 

Kehittämiskokeilut

Huolen tunnistamisen työkalu

Kelan ja kuntien työtekijät ovat yhdessä PRO SOS -hankkeen kanssa kehittäneet huolen tunnistamisen työkalua pääkaupunkiseudulla. Työkalu on testauksessa noin 600 työntekijällä 1.2. – 30.4.2019, jonka aikana työkalua arvioidaan ennen laajempaa käyttöönottoa Kelassa.

Kela ja kunnat yhteistä osaamista rakentamassa

Valmennusohjelmia palvelu- ja ratkaisuasiantuntijoille sekä kuntien sosiaalityön ammattilaisille.

Lue lisää aiheesta: Kela ja kunnat yhteistä osaamista rakentamassa

Laatutyöpajat

Kelan perustoimeentulotukipäätösten luettavuuden parantamiseksi toteutimme yhteistyössä Kelan, kuntien ja asiakkaiden kanssa laatutyöpajoja eripuolella Suomea.

Huolen tunnistamisen opintokokonaisuus Kelan työntekijöille

Kela on tuottanut henkilöstölleen monimuotoisen opintokokonaisuuden sosiaalihuollon palveluista yhteistyössä sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeet

Eksote-alueen kokeilut

Aiheesta syntyneet opinnäytteet