Kykyviisari sosiaalityössä

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen Solmu-hankkeessaan kehittämä työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. PRO SOS –hankkeessa kokeillaan kykyviisarin käyttöä systemaattisesti aikuissosiaalityön ja –ohjauksen sekä sosiaalisen kuntoutuksen työkaluna. Kokeiluilla haluamme selvittää, miten Kykyviisari soveltuu aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin työkaluksi sekä tavoitteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen.

TTL-kykyviisarisivut: https://sivusto.kykyviisari.fi/

Kokeiluissa mukana osahankkeittain:

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Socca Socom SONetBOTNIA Vasso Verso
Käyttötarkoitus
palvelutarpeen arviointi Huittinen Helsinki Vaasa

Suupohjan llky

ky. Kaksineuvoinen

Naantali

Kaarina

Raisio

PHHYKY
aikuissosiaalityö Huittinen Espoo Kouvola Vaasa

Soite

ky. Kaksineuvoinen

Kaarina

Naantali

Raisio

sosiaalinen kuntoutus Nokia Espoo Vaasa

Soite

ky. Kaksineuvoinen

Naantali

Akseli PTKY

PHHYKY
TYP/Kuntouttava työtoiminta/työ-paja Nokia Kouvola Vaasa

Soite

Suupohjan llky

ky. Kaksineuvoinen

Akseli PTKY

Naantali

Raisio

Uusikau-punki

PHHYKY
kuntoutusohjaus Helsinki
terveyssosiaalityö Soite
Kykyviisarin käyttökoulutukseen / kokeiluun osallistuneet työntekijät (n) 14 18 18 106 32 30

Taulukko 2. PRO SOS -hankkeen Kykyviisarikokeilut.

Tulossa:
Kokemuksia kykyviisarista sosiaalityössä -raportti