Maakunnallistuva aikuissosiaalityö

Kuntaliiton ja PRO SOS –hankkeen yhteinen maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittämisverkosto tukee kuntien ja maakuntien valmistelussa mukana olevia aikuissosiaalityön asiantuntijoita. Verkoston toimintaan on kutsuttu mukaan kaikista (18) maakunnista maakuntien/kuntien valmisteluorganisaatioiden itse nimeämät maakuntavalmisteluun aikuissosiaalityön näkökulmasta osallistuvien asiantuntijoiden edustajat. Verkoston tavoitteet ovat rakentaa yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden aikuissosiaalityöstä ja sen roolista uudistuvissa palveluissa ja rakenteissa, luoda aikuissosiaalityön vahvaa ja vaikuttavaa brändiä, sekä tuetaan maakuntavalmistelijoita ja mahdollistetaan toisilta oppiminen.

Hankkeemme tukee myös muutoin toiminta-alueillaan maakunnallistuvan aikuissosiaalityön rakenteiden syntymistä osallistumalla maakuntien valmistelutyöhön.

Verkoston sivut:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/maakunnallistuva-aikuissosiaalityo

Tulossa:

Aikuissosiaalityön kuvasto