Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi on prosessi, jossa asiakkaan tarpeet ja tilanne tulevat yhdessä arvioiduksi. Se edeltää asiakassuunnitelmaa ja palveluista annettavia viranomaispäätöksiä sekä pääsääntöisesti asiakkaan ohjautumista muihin kuin sosiaalipalveluihin. PRO SOS -hankkeessa keskitymme aikuisen tarpeen arviointiin ja pyrimme herättämään keskustelua siitä, mitä hyvä arviointi sisältää.

Valmiit tuotokset:

Toimintamalleja:

Kaakkois-Suomen mallinnus palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmista on tehty.

Koske PTA ja asiakassuunnitelma

Tulossa:

Aikuisen palvelutarpeen arvioinnin käsikirja (kevät 2019)