Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi on prosessi, jossa asiakkaan tarpeet ja tilanne tulevat yhdessä arvioiduksi. Se edeltää asiakassuunnitelmaa ja palveluista annettavia viranomaispäätöksiä sekä pääsääntöisesti asiakkaan ohjautumista muihin kuin sosiaalipalveluihin. PRO SOS -hankkeessa keskitymme aikuisen tarpeen arviointiin ja pyrimme herättämään keskustelua siitä, mitä hyvä arviointi sisältää.

Valmiit tuotokset:

Aikuisen palvelutarpeen arviointi

 

 

 

 

Arviointimenetelmien vertailu ja siltaus ICF-luokitukseen

Toimintakyvyn arviointi on keskeinen osa aikuisen asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat projektityönään vertailleet kahden sosiaalityön arviointimenetelmän ja kahden toimintaterapiassa käytettävän arviointimenetelmän ominaisuuksia keskenään. Sosiaalityön arviointimenetelmistä vertailuun valikoituivat Kykyviisari ja aikuisväestön hyvinvointimittari ”Minun elämäntilanteeni” eli PKS-mittari. Toimintaterapiassa käytettävistä arviointimenetelmistä vertailuun valittiin World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) ja Canadian Occupational Performance Measure (COPM).

Toimintamalleja:

Kaakkois-Suomen mallinnus palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmista on tehty.

Tulossa:

Aikuisen palvelutarpeen arvioinnin käsikirja (kevät 2019)