Sosiaalinen kuntoutus ja toiminnalliset menetelmät

PRO SOS –hanke edistää sosiaalisen kuntoutuksen jäsentymistä ja vakiintumista osaksi työikäisten sosiaalipalveluja. Kehittämistyössä jäsennetään sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen suhdetta, kartoitetaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluita osahankealueilla sekä hyödynnetään sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sen kehittämisessä leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä. Hankkeemme tekee yhteistyötä Sosku –hankkeen kanssa.

Valmiit tuotokset:

Taidelähtöinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä nuorille

Ryhmäarviointimalli sosiaaliseen kuntoutukseen

Sosiaalisen kuntoutuksen alueelliset kartoitukset:

Tulossa:

  • Aikuissosiaalityöstä sosiaaliseen kuntoutukseen -raportti
    Tulee kokoamaan em. alueelliset kartoitukset ja vertailee näitä keskenään. Raportissa myös hankealueille luotuja toimintamalleja ja pohdintaa sosiaalisesta kuntoutuksesta.
  • Leikillisiä ja pelillisiä elementtejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli