Sosiaalinen raportointi

PRO SOS -hankkeessa on yhtenä keskeisenä tavoitteena luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja käytäntöjä sosiaalityöhön osana SOTE-uudistusta sekä perustoimeentulotuen KELA-siirtoa. Tulevaisuuden uusissa rakenteissa pyrkimyksenä on tuoda sosiaalityö ja -ohjaus mahdollisimman lähelle asiakkaan elämänpiiriä, jolloin helppo tavoitettavuus ja työn jalkautuminen toimistoista on keskeistä.

Valmiit tuotokset:

Tulossa: