Taloussosiaalityö

Taloussosiaalityö on talouteen ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön työorientaatio, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Taloudellinen toimintakykyisyys sisältää sekä kyvyn toimia että mahdollisuuden toimia ja olla osallisena (Sherraden 2010). Taloussosiaalityö todentuu sosiaalityön käytännöissä: suunnitelmallinen sosiaalityö, etuudet, taloudellinen ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen työ sekä rakenteellinen työ.

Valmiit tuotokset:

Tulossa:

Esityksiä taloussosiaalityöstä
Taloussosiaalityön materiaalipankki
Julkaisu taloussosiaalityöstä
Perehdytysvideo
Kirjallisuuskatsaus taloussosiaalityöstä/gradu