Taloussosiaalityö

Taloussosiaalityö on talouteen ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön työorientaatio, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Taloudellinen toimintakykyisyys sisältää sekä kyvyn toimia että mahdollisuuden toimia ja olla osallisena (Sherraden 2010). Taloussosiaalityö todentuu sosiaalityön käytännöissä: suunnitelmallinen sosiaalityö, etuudet, taloudellinen ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen työ sekä rakenteellinen työ.

Valmiit tuotokset:

Taloussosiaalityön materiaalipankki vihko 25.2.2019

PRO SOS -Pikassoksen osahankkeessa on yhteisesti työstetty taloussosiaalityön materiaalipankki asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi. Materiaalipankkiin on koottu tietoa, työkaluja, oppaita, toimijoita, verkostoja ja materiaaleja tueksi taloussosiaalityön toteuttamiseen. Materiaalipankkia ovat työstäneet Pikassoksen osahankkeen taloussosiaalityön työryhmä, taloussosiaalityön monitoimijainen verkosto ja hankekoordinaattori.

Materiaalipankki on päivitetty 25.2.19 ja se tullaan päivittämään vielä toukokuun loppuun mennessä. Voit lähettää linkkivinkkejä ja korjausehdotuksia 20.5.19 mennessä sähköpostilla hankekoordinaattorille sirpa.karjainen@pikassos.fi

Tulossa:

Esityksiä taloussosiaalityöstä
Julkaisu taloussosiaalityöstä
Perehdytysvideo
Kirjallisuuskatsaus taloussosiaalityöstä/gradu