Yhteiskehittäminen on osallisuutta

Hankkeessamme olemme edistäneet yhteiskehittämisen erilaisten
toimintatapojen käyttöönottoa aikuissosiaalityössä. Yhteiskehittämisen erilaisia
toimintatapoja on kokeiltu eri puolilla Suomea. Hankkeemme tavoitteena on
vahvistaa asiakkaiden osallisuutta heille suunnattujen palvelujen kehittämistyössä
työntekijöiden ja asiantuntijoiden rinnalla.

Asiakasneuvonpidon malli
Asiakasraadit
Kokemusohjauksen malli

Valmiit tuotokset:

Tulossa:

Julkaisu, johon yhteiskehittämisen tavoitteiden mukaisesti tulee aikuissosiaalityön
asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön erilaisia yhteiskehittämisen toimintamalleja ja
menetelmiä. Tämä toimii myös yhteiskehittämisen raportoinnin välineenä. Julkaisu
sisältää yhteiskehittämisen malleja, raportteja, videotuotoksia (asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia yhteiskehittämisestä).