Hankkeen ohjausryhmä

Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö (ei ilmoitettua varajäsentä) Vasso

Vs. johtaja Kirsi Kuusinen-James (ei ilmoitettua varajäsentä) Verso

Johtaja Pirjo Marjamäki (varalla kehittämispäällikkö Laura Yliruka) Socca

Toimitusjohtaja Leena Kaljunen (varalla projektipäällikkö Marjukka Heikkilä) Socom

Toimitusjohtaja Tuula Tuominen (varalla erityissuunnittelija Seija Junno) Pikassos

Johtaja Marja Heikkilä (ohry varapj.) (ei ilmoitettua varajäsentä) Koske

Sosiaalitieteet yksikön johtaja Aila-Leena Matthies (YTM Niina Rantamäki) Jyu/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Johtaja Arto Rautajoki (ohry pj.) (varalla kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi) SoNET BOTNIA

Johtaja Taina Viiala (varalla koulutuspäällikkö Päivi Rinne) Seamk SosTer-Yksikkö

Johtaja sosiaali- ja terveysasiat Tarja Myllärinen (varalla johtava lakimies Sami Uotinen) Kuntaliitto
 
Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen (varalla vakuutuspiirin johtaja Liisa Ojala) Kela
 
Tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto (ei ilmoitettua varajäsentä) THL
 
Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela Helsingin kaupunki
 
Aikuissosiaalityön päällikkö Anurag Lehtonen Naantalin kaupunki
____
Neuvotteleva virkamies Elina Palola, osallistuu ohjausryhmään hankkeenvalvojana STM
 
Ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää, osallistuu ohjausryhmään koordinaattorina STM