Tietoa hankkeesta

Tavoitteena vahva, asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö maakunnissa

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa, sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä.
Hanke valmistaa sosiaalityön siirtymistä kunnista maakuntiin, pyrkii lisäämään asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallistumista sosiaalityön toteutuksessa ja tukee sosiaalityön vaikuttavuuden lisäämistä ja sen osoittamista.

Hankkeessa sosiaalityön uudistamisen keskiössä ovat asiakasprosessien eri vaiheet. Hankkeessa keskitytään uudistamaan ja vahvistamaan asiakkaiden ohjautumista palveluiden piiriin (vireille tulo), palvelutarpeen arviointia sekä sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä ja palveluita. 

  1. luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja sekä –käytäntöjä sosiaalityöhön, osana sote-uudistusta ja perustoimeentulotuen Kela-siirtoa
  2. edistää paikallisiin ja maakunnallisiin tarpeisiin räätälöidyn (alueellisissa yhteistyöverkostoissa vahvasti vaikuttavan) sosiaalityön kehittämistä ja näkymistä sote-uudistuksessa ja päätöksenteossa
  3. edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä, kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistyöskentelyä
  4. vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen, sekä yhteistyöverkostojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä
  5. luoda hyvät toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille


Hankkeen rakenne