Chydenius

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) on PRO SOS –hankkeen yksi osatoteuttaja ja mukana hankkeessa asiantuntijaorganisaationa. KYC tuo     hankkeeseen yliopistollisen sosiaalityön tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen osaamista. Osaamisen perustana on KYC:n työelämälähtöinen sosiaalityön opetus, kokemus käytännön kehittämishankkeista sekä monipuolinen sosiaalityön tutkimus erityisesti osallistumisesta hyvinvointipalveluissa.

PRO SOS:ssa KYC:n tavoitteena on tukea tietoon perustuvan uudenlaisen sosiaalityön kehittymistä. Tieto merkitsee tässä yhteydessä sellaista tietopohjaa, joka koostuu sosiaalityön asiakkaiden kokemustiedosta, sosiaalialan työntekijöiden ammatillisesta tiedosta ja tutkimustiedosta. Näitä tiedon muotoja tuodaan yhteen yhteiskehittäjyyden työpajoissa. KYC toteuttaa työpajoja Vaasassa, Pietarsaaressa ja Keski-Pohjanmaalla (Soite) yhdessä kunnallisten toimijoiden kanssa. Työpajoja toteutetaan kullakin alueella kolme kertaa vuodessa hankkeen aikana. Yhteisesti tuotettua tietoa työstetään tutkimuksellisesti laajempaan käyttöön.

Osallistujat määrittelevät itse työpajojen aiheen etukäteen, ja koostavat omalta osaltaan siihen liittyvät tietoa esimerkiksi pohtimalla aihetta työpaikolla, haastattelemalla asiakkaita, tai kirjaamalla kokemustietoa yhdessä asiakkaan kanssa. Keväällä 2017 toteutettujen ensimmäisten työpajojen aiheena oli osallisuus, ja tätä teemaa jatketaan myös seuraavassa työpajassa erityisesti asiakkaiden kokemustiedon osalta. Aikuissosiaalityön asiakkaiden toivotaan osallistuvan työpajoihin.

PROSOS-hankkeessa on KYC:stä mukana yhteensä neljä työntekijää osa-aikaisesti: 

YTT professori Aila-Leena Matthies osallistuu Vaasan, Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan alueiden työpajapäivien toteuttamiseen yhdessä työparin kanssa. Hän toimii myös KYC- osatoteuttajan yhteyshenkilönä.  

YTM Niina Rantamäki osallistuu Keski-Pohjanmaan eli Soiten yhteiskehittämisen työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.

VTM Anu-Riina Svenlin osallistuu Pietarsaaren yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.

VTL Katri Viitasalo osallistuu Vaasan yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.