Maakunnallistuva aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden muutostarpeet, perustoimeentulotuen siirto Kelaan sekä vuoden 2014 sosiaalihuoltolaki vaikuttavat uudistuvan aikuissosiaalityön sisältöön ja toimintatapoihin.

Maakuntarakenteisiin kytkeytyvä soteuudistus kaatui keväällä 2019. Selvää kuitenkin on, että sosiaali ja terveydenhuollon rakenteet tarvitsevat uudistumista ja aikuissosiaalityö vahvaa roolia tulevissa rakenteissa.

.

Aikuissosiaalityön esite

Esite on laadittu yhteistyökumppaneille kuvaamaan aikuissosiaalityön kokonaisuutta  ja tekemään sitä tunnetuksi keskeisenä osana työikäisten sosiaalipalveluja. Esitteen sisältö on luotu Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkostossa 2017-2019.

.

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/maakunnallistuva-aikuissosiaalityo

Kuntaliiton ja PRO SOS –hankkeen yhteinen maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittämisverkosto tukee kuntien ja maakuntien valmistelussa mukana olevia aikuissosiaalityön asiantuntijoita. Verkoston toimintaan on kutsuttu mukaan kaikista (18) maakunnista maakuntien/kuntien valmisteluorganisaatioiden itse nimeämät maakuntavalmisteluun aikuissosiaalityön näkökulmasta osallistuvien asiantuntijoiden edustajat. Verkoston tavoitteet ovat rakentaa yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden aikuissosiaalityöstä ja sen roolista uudistuvissa palveluissa ja rakenteissa, luoda aikuissosiaalityön vahvaa ja vaikuttavaa brändiä, sekä tuetaan maakuntavalmistelijoita ja mahdollistetaan toisilta oppiminen.

Kuntaliitto jatkaa verkoston ylläpitoa.