Omatyöntekijyys ja erityisen tuen tarpeessa olevat

Sosiaalityön toimintaympäristössä olevat muutokset, perustoimeentulotuen Kela- siirto ja sote- uudistus vaikuttavat voimakkaimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Sosiaalihuoltolaki tunnistaa lisäksi erityisen tuen tarpeessa olevan ja edellyttää ammattivaateita tällaisen henkilöiden arviointiin ja omatyöntekijyyteen. Ohjautuminen palveluihin, tuen tarpeen tunnistaminen, ohjauskäytännöt, palvelutarpeen arviointi ja yhteistyö ovat avainasemassa erityistä tukea tarvitsevien kohdalla.

Tulossa:

Omatyöntekijyyttä ja erityisen tuen tarpeessa olevan määrittelyä koskevat alaluvut palvelutarpeen arvioinnin käsikirjassa.