Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi on prosessi, jossa asiakkaan tarpeet ja tilanne tulevat yhdessä arvioiduksi. Se edeltää asiakassuunnitelmaa ja palveluista annettavia viranomaispäätöksiä sekä pääsääntöisesti asiakkaan ohjautumista muihin kuin sosiaalipalveluihin. PRO SOS -hankkeessa keskitymme aikuisen tarpeen arviointiin ja pyrimme herättämään keskustelua siitä, mitä hyvä arviointi sisältää.

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin

 

 

 

Aikuisen palvelutarpeen arviointi

 

 

 

Sosiaalihuoltolaki käytännössä 19.4.2018

 

 

 

Videotallenne koulutuspäivästä

 

.


Muuta aiheesta

Arviointimenetelmien vertailu ja siltaus ICF-luokitukseen

Toimintakyvyn arviointi on keskeinen osa aikuisen asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat projektityönään vertailleet kahden sosiaalityön arviointimenetelmän ja kahden toimintaterapiassa käytettävän arviointimenetelmän ominaisuuksia keskenään. Sosiaalityön arviointimenetelmistä vertailuun valikoituivat Kykyviisari ja aikuisväestön hyvinvointimittari ”Minun elämäntilanteeni” eli PKS-mittari. Toimintaterapiassa käytettävistä arviointimenetelmistä vertailuun valittiin World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) ja Canadian Occupational Performance Measure (COPM).

Keski-Suomen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Keski-Suomen mallinnus palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmista on tehty.

Rajasaari, Kristiina (2018) Miksi ja miten aikuissosiaalityön asiakkuus alkaa?  AMK-opinnäytetyö.