Nyt käynnissä

MAAKUNNALLISTUVA AIKUISSOSIAALITYÖ –KEHITTÄMISVERKOSTO

Tulevaisuudessa sosiaalityö maakunnallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntarakenteiden uudistamisen myötä. Muutoksessa sosiaalityö ei katoa kunnista ja lähiympäristöistä, vaan sosiaalityön raamit ja käytännöt tulee uudistaa tuleviin rakenteisiin ja kuntien asukkaiden tarpeisiin sopiviksi. Jo perustoimeentulotuen Kela-siirto haastoi kuntien aikuissosiaalityön käytännöt uudistumaan. Sote-uudistus tuo uudistumiseen edelleen uudenlaisia yhdyspintoja ja areenoja, jotka aikuissosiaalityön tulee ottaa haltuun, jotta tulevaisuuden palvelurakenteet ja muodot tavoittavat avun tarpeessa olevat kuntalaiset.
Suomen Kuntaliitto tukee yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteisen PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä kehittämässä - hankkeen kanssa kuntien ja maakuntien valmistelussa mukana olevia aikuissosiaalityön asiantuntijoita perustamansa Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston avulla. Verkosto on osa Kuntaliiton muutostukea kunnille maakunta- ja sote-uudistuksen tekemiskesi ja osa PRO SOS -hankkeen kehittämistyötä.

Verkoston tarkempi kuvaus, tapaamisten ohjelmat ja materiaalit löydät Kuntaliiton muutostuen sivuilta!

PALVELUTARPEEN  ARVIOINNIN KÄSIKIRJA

PRO SOS –hankkeen osatoteuttajien yhteistyönä on rakentumassa aikuissosiaalityöhön tarkoitettu palvelutarpeen arvioinnin käsikirja. Käsikirjassa pureudutaan palvelutarpeenarvioinnin prosessiin, moniammatillisuuteen ja erilaisten mittaustyökalujen käyttöön arvioinnin osana.

KYKYVIISARI SOSIAALITYÖSSÄ
(Minimarkkinointi.pdf)

PRO SOS –hanke edistää Kykyviisarin käyttöönottoa sosiaalityössä työvälineenä. Kykyviisari on toimintakyvyn mittaamisen työkalu, joka tukee asiakkaan itsensä kokeman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn selvittämistä. Toistuvilla uusintamittauksilla voidaan myös selvittää sosiaalityössä käytettävien palveluiden vaikuttavuutta. Kykyviisaria testataan hankkeessamme mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.