Kelan ja kunnan (sosiaalityö) yhteistyö

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan ratkaistavaksi synnytti uudenlaisen toimintaympäristön, joka entistä vahvemmin edellyttää Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä asiakkaan palvelemiseksi. Laadukkaan palvelun toteuttamiseksi käynnistettiin kehittämisryhmä, joka on pyrkinyt löytämään ratkaisuja, joilla turvataan yhteinen laadukas palveluprosessi toimeentulotukiasiakkaalle, kirkastetaan Kelan ja sosiaalityön välistä työnjakoa ja joilla varmistetaan asiakkaiden ohjautuminen tarvittaessa kuntien sosiaalityöhön.

Yhteistoimintaa on kuvattu yhteistoimintamalleissa asiakkaan polkuna palvelussa. Mallin myötä syntyi useita erilaisia kehittämiskokeiluja ja uudenlaista yhteistyötä eri puolille Suomea. Yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen Kelan ja kuntien yhteistyönä eri puolilla Suomea.

Kela-kunta Yhteistoimintamalli 2.0

Huom! Jos Prezi ei avaudu, kokeile toisella selaimella tai ole yhteydessä omaan IT -tukeesi.

.

KELA-KUNTA Yhteistoimintamalli 1.0

 

 

Samarbetsmodell på svenska 1.0

 

.

Video Yhteistoimintamallista (kesto 7.08)

 

.


.

Kehittämiskokeilut

Huolen tunnistamisen työkalu

Kelan ja kuntien työtekijät ovat yhdessä PRO SOS -hankkeen kanssa kehittäneet huolen tunnistamisen työkalua pääkaupunkiseudulla. Työkalu oli testauksessa noin 600 työntekijällä 1.2. – 30.4.2019. Kela ratkaisee syksyllä 2019 laajemmin työkalun käyttöönotosta.

Kela ja kunnat yhteistä osaamista rakentamassa

Valmennusohjelmia palvelu- ja ratkaisuasiantuntijoille sekä kuntien sosiaalityön ammattilaisille.

Lue lisää aiheesta:

Kela ja kunnat yhteistä osaamista rakentamassa 21.02.2019

Kela ja kunnat yhteistä osaamista rakentamassa 29.06.2019

Laatutyöpajat

Kelan perustoimeentulotukipäätösten luettavuuden parantamiseksi toteutimme yhteistyössä Kelan, kuntien ja asiakkaiden kanssa laatutyöpajoja eripuolella Suomea.

Huolen tunnistamisen opintokokonaisuus Kelan työntekijöille

Kela on tuottanut henkilöstölleen monimuotoisen opintokokonaisuuden sosiaalihuollon palveluista yhteistyössä sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeet

Eksote-alueen kokeilut

Aiheesta syntyneet opinnäytteet