PRO SOS – Pikassoksen alueen osahanke

 

Pikassoksen osahankkeessa on mukana 17 kuntaa: Pirkanmaalta Tampere, Orivesi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen Parkano, Kihniö, Sastamala, Punkalaidun, Kangasala ja Pälkäne. Satakunnasta mukana on Huittinen ja Kanta-Hämeestä Riihimäki. Yhteensä hankekunnissa on lähes 480 000 asukasta.

Pikassoksen osahankkeen tavoitteet on määritelty näin:

  1. Ihmisten viimesijainen toimeentuloturva on varmistettu, kun Kelan, sosiaaliviranomaisten ja sosiaalialan palvelutarjoajien välillä on selkeät alueelliset yhteistyörakenteet
  2. Uudistetaan sosiaalityön toteutusmuotoja, joita hyödyntäen taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat asiakkaat voivat nykyistä useammin päästä asettamiinsa tavoitteisiin.
  3. Vakiinnutetaan sosiaalityön asiakkaiden, sosiaaliviranomaisten edustajien ja sosiaalipalvelun tuottajien yhteiskehittäjyys osaksi asiakastyötä ja kehittämistoimintaa.

Pikassoksen osahankkeessa on lähdetty liikkeelle hankekuntien edustajista koottujen pilottitiimien muodostamisella. Pilottitiimien työskentelyn ja ideoinnin pohjalta suunniteltiin kaksi työpajasarjaa tukemaan kuntien omaa kehittämistyötä. Teemat ovat olleet ryhmämuotoisen sosiaalityön ja matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen sekä moniammatillisen asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Työpajatyöskentelyyn on osallistunut hankekuntien henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita. Näiden lisäksi on järjestetty työpajoja taloudellista sosiaalityöstä. Kelan ja kuntien välisen asiakasohjauksen kehittäminen on myös käynnistynyt keskisen vakuutuspiirin alueella.

Osahankkeen yhteystiedot

 
Sirpa Karjalainen
Hankekoordinaattori
puh. 050 599 6411
sirpa.karjalainen@pikassos.fi

Heli Niemi
Hanketyöntekijä
puh. 050 361 9500
heli.niemi@pikassos.fi