Porukalla leffoja katsomalla eteenpäin elämässä

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Essi Rakkolainen ja Maria Tuomi tuottivat opinnäytetyönsä ohessa oppaan nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnasta, jossa elokuvien yhdessä katsomista ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen vahvistetaan osallistujien sosiaalista toimintakykyä.

Essi ja Maria kertovat toimintamallin synnyttävän asiakkaiden välistä dialogia, joka poistaa hallinnollista näkökulmaa heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Myös hiljaiset ryhmäläiset avautuvat, kun asioita työstetään. Voimaannuttavan elokuvan mallin käyttöä voi laajentaa moniin asiakasryhmiin. Toimintaa on myös helppo viedä eri alueille.

Haasteena opiskelijat kokevat ryhmän muodostamisen, kaikilla ei ole riittäviä sosiaalisia taitoja toimia ryhmässä. Malli vaatii ammattimaisen ohjaajan, jolla on kyky ohjata ryhmää. Ohjaajan pitää tuntea elokuvat ja asiakkaat, jotta tietää mitä leffoja hyödyntää milloinkin.

Essin ja Marian kokemus mallin kahden pilotoinnin jälkeen on, että ryhmämuotoisuutta pitäisi ottaa aikuissosiaalityössä vahvemmin käyttöön. Yksilöllistä ohjausta kuitenkin myös tarvitaan. Moni nuori aikuinen tarvitsee henkilökohtaisen valmentajan, jotta saisi elämästä kiinni.

Opinnäytetyöskentelyssä pilottiryhmät toimivat eri tavalla asiakaslähtöisyydestä johtuen. Keskinäiset ryhmäläisten suhteet vaikuttivat vahvasti. Mukaan kannattaa ottaa vain ryhmässä toimimaan pystyviä, koska toimintamalli vaatii sitoutumista.

Oppaan mukaan jokaisella tapaamiskerralla on teema, johon on valittu elokuva ja elokuvaan liittyvät tehtävät. Tapaamiskertojen optimaalinen määrä on kahdeksan. Pilotoinnissa tavoitteen asettelun apuna käytettiin Kykyviisaria, mutta toki muutkin vastaavat mittarit käyvät laatuun.

Elokuvan persoonien kautta pystyy käsittelemään kuin ikkunan kautta omia tunteitaan. Asiakkaiden keskinäistä dialogia ja tsemppaamista syntyy ryhmätyöskentelyn myötä. Malli ei ole ohjaajakeskeinen, vaikka ammatillista ryhmänvetämisen osaamista tarvitaan.

Voimaannuttava elokuva: sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta nuorten aikuisten parissa on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:n PRO SOS -osahankkeen toimeksiannosta tehty Turun ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opinnäytetyö (2018). Lopputuotoksena opinnäytetyössä on opas, jonka pohjalta ryhmätoimintaa voi toteuttaa. Viitekehyksenä on ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen ja voimaannuttavan elokuvan teoriapohjaa.

Voimaannuttava elokuva – sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta nuorten aikuisten parissa
Rakkolainen Essi &Tuomi Maria, opinnäytetyö Turun AMK 2018
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803113221

Teksti perustuu haastatteluun julkaisussa ”Varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa”, joka on luettavissa osoitteessa http://www.vasso.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/pro_sos_2018.pdf

Blogin kirjoittaja on Vasson PRO SOS -osahankkeen hankekoordinaattori Markku Hallikainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.