Kaakkois-Suomen alueen osahankkeen tavoitteet.

1.  Monialaisen yhteistyön vahvistaminen palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa.
2.  Kehittää ja uudistaa sosiaalityö menetelmiä siten, että ne ovat asiakkaita osallistavia ja elämänhallintaa tukevia.
3.  Vahvistaa vuoropuhelua ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sekä varmistaa asiakkaan mukanaolo vuoropuhelussa.

Socomin omille Pro Sos -hankesivuille pääset tästä.