SONETBOTNIA Pro Sos -osahanke

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet SonetBotnian alueelle:

  1. Hanke vahvistaa kansalais- ja asiakasosallisuutta sosiaalityössä.
  2. Hanke osallistuu tiiviiseen kehittämiseen maakunnallisen sosiaalityön osa-alueella.
  3. Hanke kehittää sosiaalityötä toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen sekä luo yhteistyötoimintamallin kunnan, Kelan ja maakunnan välille.
  4. Hanke kehittää uuden sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä

SONetBOTNIAN alueelta osahankkeessa ovat mukana:

Etelä-Pohjanmaa:
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ilmajoki

Pohjanmaa:
Vaasa

Keski-Pohjanmaa:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

SONetBOTNIAN osahankkeen tuotoksia:

Sosiaalinen kuntoutus Soitessa

Sosiaalinen kuntoutus Vaasassa

Lastensuojelusta aikuisten sosiaalityöhön

Lastensuojelusta aikuisten palveluihin

Osahankkeen yhteystiedot


Heli Huhta
hanketyöntekijä
heli.huhta@seamk.fi
040 868 0855

Marja-Liisa Saariaho
hanketyöntekijä
marja-liisa.saariaho@seamk.fi
040 868 0118