Taloussosiaalityö

Taloussosiaalityö on talouteen ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön työorientaatio, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Taloudellinen toimintakykyisyys sisältää sekä kyvyn toimia että mahdollisuuden toimia ja olla osallisena (Sherraden 2010). Taloussosiaalityö todentuu sosiaalityön käytännöissä: suunnitelmallinen sosiaalityö, etuudet, taloudellinen ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen työ sekä rakenteellinen työ.

Avauksia taloussosiaalityöstä

 

 

 

Taloussosiaalityön näkökulma (Prezi)

Huom! Jos Prezi ei avaudu, kokeile toisella selaimella tai ole yhteydessä omaan IT -tukeesi

 

Taloussosiaalityön materiaalipankki vihko 27.6.2019
PRO SOS -Pikassoksen osahankkeessa on yhteisesti työstetty taloussosiaalityön materiaalipankki. Materiaalipankkiin on koottu tietoa, työkaluja, oppaita, toimijoita, verkostoja ja materiaaleja tueksi taloussosiaalityön toteuttamiseen. Materiaalipankkia ovat työstäneet Pikassoksen osahankkeen taloussosiaalityön työryhmä, taloussosiaalityön monitoimijainen verkosto ja hankekoordinaattori.

 


Muuta aiheesta