Uudenlaista sosiaalityötä


Sosiaalinen kuntoutus ja toiminnalliset menetelmät

PRO SOS –hanke edistää sosiaalisen kuntoutuksen jäsentymistä ja vakiintumista osaksi työikäisten sosiaalipalveluja. Kehittämistyössä jäsennetään sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen suhdetta, kartoitetaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluita osahankealueilla sekä hyödynnetään sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sen kehittämisessä leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä. Hankkeemme tekee yhteistyötä Sosku –hankkeen kanssa.

Kohti yhtenäisempää sosiaalista kuntoutusta; vertaileva selvitys Päijät-Hämeen, pääkaupunkiseudun ja Pohjanmaan maakuntien alueiden sosiaalisesta kuntoutuksesta 2017-2018

Sosiaalisen kuntoutuksen alueelliset kartoitukset:

Ryhmämuotoisuus ja toiminnallisuus sosiaalityössä aikuisten kanssa – koonti PRO SOS -hankkeesta 

.

.

.

Toiminnallisia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja:

Muita toimivia käytäntöjä sosiaalisessa kuntoutuksessa:


Jalkautuva sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut

PRO SOS -hankkeessa on yhtenä keskeisenä tavoitteena luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja käytäntöjä sosiaalityöhön osana SOTE-uudistusta sekä perustoimeentulotuen KELA-siirtoa. Tulevaisuuden uusissa rakenteissa pyrkimyksenä on tuoda sosiaalityö ja -ohjaus mahdollisimman lähelle asiakkaan elämänpiiriä, jolloin helppo tavoitettavuus ja työn jalkautuminen toimistoista on keskeistä.

Valmiit tuotokset:

Sosiaalityö -ratkaisuja

Vasson osahankkeen julkaisu

.

.

Jalkautuminen ja matalan kynnyksen palvelut kehittämiskohteena

Aiheesta syntyneet opinnäytteet:


Kokemusohjaus

Kokemusohjaus on asiakkaan kanssa tehtävää yksilöllistä ja tavoitteellista työtä, joka tehostaa ja täydentää ammattilaisen työskentelyä sosiaalityössä. Kokemusohjaajalla on omakohtainen kokemus kuntoutumisesta ja toipumisprosessista. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen arjen ja elämänhallinnan tukeminen, jossa ohjaustyötä tehdään asiakkaan kanssa jalkautuvalla otteella hänen kotinsa ulkopuolella.


Kaikukortti

Kaikukortti on henkilökohtainen kortti, jolla Kaikukortin omaava taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleva henkilö voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin.

Monialaisuutta etsimässä

Hanski, Minna & Lyytikäinen, Laura (2018) Monialaisen yhteistyön kehittäminen aikuissosiaalityössä PRO SOS -hankkeen työpajaprosessi Kymenlaaksossa. AMK-opinnäytetyö.

Vierikko, Terhi & Vuoria, Eeva (2018) Moniammatillisen arviointityön kehittäminen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelussa. AMK-opinnäytetyö.