VASSON PRO SOS – OSAHANKE

Varsinais-Suomessa Vasson osahankkeessa on mukana 11 kuntaa / kuntayhtymää: Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Kaarina, Laitila, Lieto, Loimaa, Naantali, Parainen, Raisio/Rusko, Salo, Turku ja Uusikaupunki. Yhteensä hankekunnissa on 420 000 asukasta. Neljän keskeisen teeman puitteissa käynnistettiin alkuvuonna 2017 kehittämisryhmät, joissa on hankekunnista ollut mukana lähes sata sosiaalityöntekijää ja –ohjaajaa. Kehittämistyö aikataulutettiin valmiiksi kahden vuoden ajalle. Hanketyöntekijät osallistuivat ryhmien työskentelyyn ja esimiestasolta koottuun projektiryhmään sekä järjestivät muutaman kuukauden välein kaikille yhteisiä seminaareja. Hanketyöntekijät ovat edelleen aktiivisesti mukana valtakunnallisessa hankkeessa, josta/jonne välittävät tietoa. Kaikki osahankkeeseen osallistuvat voivat hyödyntää kertynyttä materiaalia ja käydä keskustelua verkossa Slack-alustalla. Kehittämisryhmiin linkittyivät opinnäytetyöt ja AMK-yhteistyön kautta tulevat sisällöt. Osahanke julkaisi alkuperäisen hankekauden päätteeksi koosteen ”Sosiaalityö – ratkaisuja – varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa”, jossa kuvataan tuotoksia ja hyviä käytäntöjä sekä linkitetään www.vasso.fi -sivujen kautta taustasisältöihin, esim. osahankkeen toimeksiantamiin opinnäytetöihin. Julkaisu avautuu oheisesta linkistä.

Kuntien yhteisten kehittämisryhmien teemat olivat:

  1. Palvelutarpeen arviointi (SHL) + toimintakykymittarien hyödyntäminen
  2. Matala kynnys ja jalkautuminen sekä uudet hullutkin ideat
  3. Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi sekä kokemusasiantuntijuus
  4. Sosiaalinen kuntoutus ja ryhmätoiminta + toimintakykymittarien hyödyntäminen

Palvelutarpeen arviointi ja rakenteellinen sosiaalityö olivat Vasson osahankkeen painopisteitä. Työpajoihin osallistui kehittämisasiakkaita.

Jatkokaudella 2019 keskitytään siltaamaan kuntiin käytännön tasolla vaikuttavuuden arviointia ja sosiaalista raportointia sekä tuodaan koko PRO SOS -hankkeen aikaansaannoksia hyödyttämään maakunnallistuvaa aikuissosiaalityötä.

Vasson osahankkeen tuotoksia:

  

 

 

 

 

 

 

Voimaannuttava elokuva

 

 

 

Osahankkeen yhteystiedot

 

Ville Santalahti
VTM, suunnittelija
ville.santalahti@vasso.fi
050 559 0701

Markku Hallikainen
VTM, sosiaalityöntekijä, hankekoordinaattori (Pro Sos)
markku.hallikainen@vasso.fi
050 559 0723

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 
20100 Turku