VERSON PRO SOS – OSAHANKE

Päijät-Hämeessä hankkeen alueellisena painopisteenä on sosiaalisen kuntoutuksen mallintaminen sekä kokemusohjaajatoiminnan pilotointi ja mallinnus aikuissosiaalityön työvälineeksi. Kokemusohjauksen avulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien arjen sujumista.  Hankkeen tuloksena syntyy kokemusohjaajatoiminnan mallin lisäksi malli ja rakenne sosiaalisen kuntoutukseen, koonti sen erilaisista käytössä olevista työmuodoista sekä työkalut työmuotojen vaikuttavuuden arviointiin. Näiden edellä mainittujen tavoitteiden johdosta haavoittuvimmassa asemassa olevat asiakkaat saavat palveluja varhaisemmassa vaiheessa, suunnitelmallisemmin ja voivat halutessaan saada tukea myös vertaisiltaan.

Vuoden 2019 painopisteenä on juurruttaa Päijät-Hämeeseen hankkeen muilla osa-alueilla kehitettyjä toimintamalleja ja työtapoja. Juurrutus toteutetaan pääosin sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille suunnatun prosessimaisen työpajatyöskentelyn avulla.

Osahankkeeseen osallistuu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila,) lisäksi Heinola ja Sysmä.

Osahankkeen yhteystiedot

Tiina Hämäläinen
Projektikoordinaattori
puh 044 482 8925
tiina.hamalainen@phhyky.fi

Outi-Mari Sarala
Hanketyöntekijä
puh 044 482 0365
outi-mari.sarala@phsotey.fi

Mervi Hietaranta
Hankesihteeri
puh 044 729 7998
mervi.hietaranta@phhyky.fi

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Kirkkokatu 29 A, 15140 Lahti