Yhteiskehittäminen on osallisuutta

Hankkeessamme olemme edistäneet yhteiskehittämisen erilaisten
toimintatapojen käyttöönottoa aikuissosiaalityössä. Yhteiskehittämisen erilaisia
toimintatapoja on kokeiltu eri puolilla Suomea. Hankkeemme tavoitteena on
vahvistaa asiakkaiden osallisuutta heille suunnattujen palvelujen kehittämistyössä
työntekijöiden ja asiantuntijoiden rinnalla.

Yhteiskehittäminen aikuissosiaalityössä

Julkaisussa kuvataan hankkeen aikana kokeiltuja erilaisia yhteiskehittämisen prosesseja ja malleja. Tarkoituksena on ollut tuoda esiin, miten yhteiskehittämisestä voi muodostua tärkeä osa arjen aikuissosiaalityötä, joka voimaannuttaa sekä asiakasta että työntekijää.

 

 


Muuta aiheesta